Info Desk: +381 19 443-846

Novosti

Dana 28.10.2016.godine Republička tržišna inspekcija izvršila je uzorkovanje kablova PP-Y 3x2,5 (datum pakovanja 19.10.2016) i H03VV-F 3x0,75 (datum pakovanja 14.10.2016). Dana 22.12.2016.godine Eurokablu d.o.o. uručen je Izveštaj o ispitivanju, po kojem ovi proizvodi nisu u potpunosti usaglašeni sa standardima. Shodno tome preduzeće Eurokabl d.o.o.donelo je odluku o povlačenju gore navedenih proizvoda. Kablove sa tim datumom pakovanja možete zameniti u PJ Beograd. Datumi se nalaze na poleđini deklaracije. Hvala na razumevanju.